Defecatielijst

De defecatielijst (defecatie = stoelgang) wordt gebruikt om het gebruikelijke defecatiepatroon te achterhalen. De defecatiefrequentie en het aantal incontinentie-episoden worden duidelijk uit het bijgehouden dagboek. De lijst kan op papier of digitaal ingevuld worden.1 De defecatielijst wordt ook wel defecatie-dagboek, ontlastingslijst of poepdagboek genoemd.

Auteur(s) o.a. Rao SS (2004); Nederlandse versie: Bols E, et al. (KNGF) (2011)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Defaecatie, Spijsvertering