Dementia Care Mapping

DCM

De Dementia Care Mapping (DCM) is een wetenschappelijke onderbouwde observatiemethode om de kwaliteit van het dagelijks leven van mensen met dementie te meten Door het individuele welbevinden van personen met dementie op een gestructureerde manier in kaart te brengen wordt het gemakkelijker om dit gedrag, en de emoties die eraan ten grondslag liggen, beter te begrijpen. Daarnaast is DCM een aangewezen instrument om de geboden zorg objectief te analyseren en te verbeteren.

Auteur(s) Universiteit van Bradford met voorwerk van Kidwood T (1992); Nederlandse versie: DCM Nederland & Menske (licentiehouder) (2017)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Mentale achteruitgang, Psychische stoornissen