Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen

DTLAS

Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen (DTLAS) beschrijft een procedure voor individueel didactisch onderzoek van kinderen met lees- en spellingsproblemen. In de DTLAS zijn korte beschrijvingen, gedetailleerde instructies en scoringsvoorschriften opgenomen, inclusief de toetskaarten en scoreformulieren, die voor de diagnostiek en evaluatie van technisch lezen en aanvankelijk spellen van belang zijn. Voor de toestprocedure van DTLAS zijn twee toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem essentieel, namelijk de DMT en de AVI-toetskaarten. M.b.t. de auditieve voorwaarden zijn : Audisynt, Audist, Audant ontwikkeld en m.b.t. de visuele voorwaarden: Visusynt, Visdist, Visant.

Auteur(s) Struiksma AJC, van der Leij A, Vieijra JPM (1986)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen