Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak

DIAS

Het Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS) is een instrument waarmee de diagnose 'spraakapraxie' gesteld wordt. Daarnaast kan met het DIAS de ernst van de spraakapraxie worden bepaald. De DIAS bevat vier taken: 1. Aansturing van articulatiespieren, los van spraak; 2. Articulatie van losse klanken; 3. Diadochokinese (afwisselen van articulatieplaats en -wijze); 4. Articulatie van woorden met toenemende articulatiecomplexiteit. Het DIAS vormt de basis voor de therapie van spraakapraxie. Het DIAS mag afgenomen worden zonder specifieke kennis over spraakapraxie. Interpretatie en scoring mag alleen uitgevoerd worden door professionals die kennis hebben over spraakapraxie.

Auteur(s) Feiken J, Jonkers R (2012)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen