Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire

DASH

De Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) is een vragenlijst met 30 items, verdeeld over de categorieën symptomen en beperking in activiteiten. Centraal staat hierbij de mate van klachten of beperkingen in de gehele bovenste extremiteit gedurende de afgelopen week. De patiënt beantwoordt de vragen zelf aan de hand van een 5-punts-schaal. De componenten sport, muziek en werk worden in twee optionele modules aangeboden. Hoe hoger een patiënt scoort op de DASH des te groter zijn de klachten/beperkingen.

Auteur(s) Hudak PL, et al. (1996); Nederlandse versie: Palmen CM, van der Meijden E (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Maatschappelijk-sociaal leven, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat