Drie-Minuten-Toets

DMT

Het toetspakket DMT maakt samen met het AVI toetspakket deel uit van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). DMT en AVI kunnen worden ingezet nadat met de toetsen technisch lezen (of leestechniek & leestempo) is vastgesteld dat bij leerlingen nadere, individuele analyse van technische leesvaardigheid noodzakelijk is. Bij de DMT ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken.

Auteur(s) Verhoeven L, gecombineerde versie AVI en DMT: Jongen I, Krom R (2009)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen