Durkan´s Compression test (N. medianus compressie test)

Bij de Durkan’s compressie test geeft de onderzoeker met de duimen druk op de n.medianus, gelegen onder de proximale hoek van het lig. carpale. Indien de geleiding van de n.medianus door de compressie is verminderd, zullen de paresthesieën verergeren of ontstaan in het gebied van de n. medianus.

Auteur(s) Durkan JA (1991)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Perifeer zenuwstelsel, Zenuwstelsel en zintuigen