Dutch-Arthritis Impact Measurement Scales 2

DUTCH-AIMS2

De Dutch Arthritis Impact Measurement Scale2 (Dutch-AIMS2) meet de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het meet verschillende aspecten van de gezondheidstoestand van mensen met reumatische/artrotische aandoeningen, waarbij het gaat om (verandering in) fysiek functioneren, psychisch functioneren en sociale aspecten/impact van de aandoening. De items hebben betrekking op de laatste maand. De oorspronkelijke versie van het instrument is in 1980 ontwikkeld (AIMS). Daaropvolgend zijn de Dutch-AIMS (1989), AIMS2 (1991), Dutch-AIMS2 (1994) en de verkorte versie Dutch-AIMS2-SF (2003) ontwikkeld.

Auteur(s) Meenan RF, Mason JH (1980); Nederlandse versie: Riemsma RP (1994)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Huishouden, Maatschappelijk-sociaal leven, Mobiliteit/bewegen, Opleiding, beroep/werk, economisch leven, Sensorische functies en pijn, Tussenmenselijke interacties en relaties, Zelfverzorging
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit, Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen