Dutch version of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive technology

D-QUEST

De Nederlandse versie van de Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive technology (D-QUEST) meet de tevredenheid van een hulpmiddelengebruiker met een verstrekt hulpmiddel. De Nederlandse versie bestaat uit 12 items die gescoord worden op een 5-puntenschaal. Een hoge score op de D-QUEST komt overeen met een hoge tevredenheid. De D-QUEST kan worden gebruikt op individueel niveau als ‘klinisch instrument’ om een individuele verstrekking te evalueren. Dus als onderdeel van het hulpverleningsproces en met als doel om die verstrekking te optimaliseren.

Auteur(s) Demers L, Weiss-Lambrou R, Ska B (1996); Nederlandse versie: Wessels RD, de Witte LP (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Externe factoren (incl. hulpmiddelen)
Lichaamsregio's
Aandoeningen