Dysphonia Severity Index

DSI

De Dysphonia Severity Index (DSI) is ontwikkeld om een kwantitatieve en objectieve beoordeling van de stemkwaliteit te geven. De DSI is een multivariabele statistische benadering, waarbij een combinatie van gewogen variabelen wordt berekend die de verschillende stemtypen en stemkwaliteit optimaal identificeren. De DSI is gebaseerd op de GRBAS-schaal (Hirano, 1981) en meet 4 variabelen die afzonderlijke indicatoren voor dysfonie zijn, n.l. de maximale fonatietijd, de hoogste frequentie, de laagste intensiteit en de jitter. De variabelen worden door een computer programma (b.v. het Multidimensional Voice Program van Kay Elemetrics) berekend.

Auteur(s) Wuyts FL, de Bodt MS (1996)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen