Échelle Douleur Inconfort Nouveau-né

EDIN

De Échelle Douleur Inconfort Nouveau-né (EDIN) is een uni-dimensioneel meetinstrument. De lijst bevat 5 gedragsparameters: gezichtsuitdrukking, lichaamsbeweging, kwaliteit slaap, kwaliteit contact met verpleging, zich laten troosten. De maximale score is 15 en betekent hevige pijn.

Auteur(s) Debillion T, et al. (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen