Edinburgh Postnatal (Postpartum) Depression Scale

EPDS

De EPDS meet de risicofactoren voor het ontwikkelen van een postnatale depressie. Zij bestaat uit 10 items met 4 mogelijke antwoorden, waaruit de moeder dat antwoord kiest dat het dichtst mogelijk ligt bij hoe zij zich voelde in de afgelopen week. De EPDS kan afgenomen worden kort na de bevalling, maar kan ook later (herhaald) afgenomen worden binnen een periode van 12 maanden na de bevalling.

Auteur(s) Cox JL, Holden JM, Sagovsky R (1987); Nederlandse versie: Pop VJ, Komproe IH, van Son MJ (1992)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische stoornissen