Een- Minuut-Test

EMT

Het doel van de Eén-Minuut-Test is het meten van de technische leesvaardigheid in de zin van het ‘vlot kunnen ontsleutelen van gedrukte woorden’. Als maatstaf hiervoor wordt genomen: de snelheid waarmee een kind niet- samenhangende woorden kan lezen. Dit gebeurt door het aantal woorden te bepalen dat een kind in 1 minuut van een standaardlijst van woorden goed blijkt te kunnen lezen. Het kind dient de woorden vlug en duidelijk te lezen.

Auteur(s) Brus BTh, Voeten MJM (1973)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie
Functies Communicatie, Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen