Eenzaamheidsschaal

In de jaren ‘70 en ‘80 is het concept sociale en emotionele eenzaamheid uitgewerkt en is de eenzaamheidsschaal ontwikkeld voor gebruik in wetenschappelijk onderbouwd vragenlijstonderzoek. De schaal had tot doel de eerder gehanteerde relatief korte instrumenten te vervangen. De eenzaamheidsschaal is een schaal bestaande uit 11 items, verdeeld over 6 positief en 5 negatief geformuleerde items. De beleving van een gebrek aan relevante sociale relaties staat hierbij centraal. De score ligt tussen 0 en 11. Een hogere score komt overeen met een hogere mate van eenzaamheid.

Auteur(s) de Jong-Gierveld J, Kamphuis F (1985)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Maatschappelijk-sociaal leven, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen