Effort-Reward Imbalance Questionnaire

ERI-Q

De ERI is een meetinstrument waarmee enkele werk- en persoonsaspecten van een werknemer in kaart kunnen worden gebracht. Ze gaan in op de volgende schalen: inspanningen op het werk, beloningen in het werk en over commitment. Bij deze vragenlijst staat het ERI-model centraal. Hoe hoger de score is, des te minder de werknemers een balans ervaren tussen inspanning en waardering.

Auteur(s) Siegrist J (1996); Nederlandse versie: Hanson EKS, Schaufeli W, Vrijkotte T, Plomp NH, Godaert GLR (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Opleiding, beroep/werk, economisch leven, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische stoornissen