Elbow Function Assessment

EFA

De Elbow Function Assessment (EFA) schaal kan gebruikt worden als een evaluatief instrument om de effectiviteit van een operatie aan het ellebooggewricht bij patiënten met reumatoïde artritis te beoordelen. Het instrument bestaat uit twee onderdelen: door de patiënt beoordeelde items (subjectief) en metingen door de professional (objectief). Het instrument bestaat uit drie domeinen: pijn, vermogen om activiteiten uit het dagelijks leven uit te voeren en een beoordeling van bewegingen.

Auteur(s) de Boer YA, et al. (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Bewegingssysteem, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen