Evaluatie van het cliëntgecentreerde proces

ECGP

Dit instrument bestaat uit 4 deelvragenlijsten, waarbij 2 vragenlijsten worden ingevuld door de cliënt en 2 door de zorgverlener. Bij beide personen worden volgende aspecten van de ECGP geinventariseerd: het therapeutische zorgproces, de relatie met de zorgverlener en de omgevingsfactoren. De cliëntvragenlijst kan op diverse momenten tijdens het zorgproces door de cliënt worden ingevuld. De uitkomsten op de vragenlijsten geven een indicatie van de sterke en zwakke kanten in het zorgproces. De zorgverlener kan de feedback uit de cliëntvragenlijst gebruiken om het zorgproces bij te stellen.

Auteur(s) Restall G, Stern M, Ripat J (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen