Eysenck Personality Questionnaire

EPQ

De Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) is een doorontwikkelde versie van de Eysenck Personality Inventori (EPI) en kan gebruikt worden om de belangrijkste basisdimensies van persoonlijkheid te meten. De vragenlijst bestaat uit 101 items, onderverdeeld in vier verschillende domeinen. De EPQ is in verschillende landen beschikbaar, waardoor het mogelijk is cross-culturele onderzoeken uit te voeren. De EPQ bestaat uit 90 items en is bij revisie uitgebreid naar 101 items (EPQ-R). In deze toelichting wordt verder de EPQ-R beschreven.

Auteur(s) EPQ: Eysenck HJ, Eysenck SBG (1975); EPQ-R: Eysenck HJ, et al. (1985); Nederlandse versie: Sanderman R, et al. (1991)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen