Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) / Pijnschaal gezichten-herziene versie

FPS-R

De FPS is ontwikkeld voor het meten van pijnintensiteit. Het instrument bestaat uit 7 getekende gezichten die een oplopende mate van pijnintensiteit laten zien, variƫrend van geen pijn (neutraal gezicht) tot extreme pijn. De FPS-R is de herziene versie van de FPS, waarbij het aantal gezichten is verminderd van 7 naar 6 om de vergelijkbaarheid met een score op een metrische schaal (van 0 tot 5) te bevorderen.

Auteur(s) FPS: Bieri D, et al. (1990), FPS-R: Hicks CL, et al. (2001); Nederlandse versie: Mapi Research Trust
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen