Falls Efficacy Scale International (7 & 16-items)

FES-I (7 & 16-ITEMS)

In de ‘Falls Efficacy Scale International' (FES-I) wordt de valangst van de patiënt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en sociale activiteiten gemeten. De patiënt wordt gevraagd om zijn bezorgdheid om te vallen tijdens een bepaalde activiteit aan te geven. De FES-I bestaat uit 16 items en de verkorte versie uit 7 items. Een hoge score komt overeen met een grote valangst.

Auteur(s) Tinetti ME, Richmann D, Powell L (1990); Nederlandse versie: Kempen GIJM, et al. (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen