Falls Efficacy Scale International – Parkinson specifiek

FES-I - PARKINSON SPECIFIEK

In de ‘Falls Efficacy Scale International' (FES-I) wordt de valangst van de patiënt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en sociale activiteiten gemeten. De patiënt wordt gevraagd om zijn bezorgdheid om te vallen tijdens een bepaalde activiteit aan te geven op een 4-puntsschaal. In totaal zijn 16 activiteiten opgenomen en een hoge score komt overeen met een grote valangst. Bij de FES-I opgenomen in de KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson wordt tevens aangegeven dat de partner, familielid of mantelzorger mag ondersteunen bij het invullen van het formulier.

Auteur(s) FES: Tinetti ME, Richman D, Powell L (1994); FES-I: Yardley L, et al. (2005); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Parkinson