Family Needs Questionnaire

FNQ

Door de mantelzorger actief te betrekken binnen het zorgverleningsproces en door aandacht te hebben voor zijn behoeften, wordt de kans op een succesvolle behandeling van de persoon met afasie verhoogd. De Family Needs Questionnaire (FNQ) werd ontwikkeld om inzicht te krijgen in de behoeften van de mantelzorger. Oorspronkelijk is dit meetinstrument ontwikkeld om de behoeften van families van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in kaart te brengen, maar het meetinstrument kan ook gebruikt worden voor andere doelgroepen. Door zicht te krijgen op de behoeften van de omgeving binnen het zorgverleningsproces kan er binnen de logopedische en multidisciplinaire setting een optimale, individuele ondersteuning geboden worden: naast de behoeften van de persoon met het hersenletsel kan er ook aandacht besteed worden aan de behoeften van de directe omgeving die verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg. Wanneer de behoeften in kaart gebracht zijn, kunnen problemen van de mantelzorgers voorkomen ofwel verminderd worden.

Auteur(s) Kreutzer J, Marwitz J (1989); Nederlandse versie: Dalemans R, Overländer S, Knors A (2011)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Externe factoren (incl. hulpmiddelen)
Lichaamsregio's
Aandoeningen