(Revised) Fibromyalgia Impact Questionnaire

FIQ / FIQR

FIQ: De Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) is een instrument om de overall impact van fibromyalgie over een aantal dimensies te kwantificeren. Het betreft een assessment en evaluatie-instrument om de toestand van de patiënt, vooruitgang en uitkomst/resultaat te meten. Het is ontworpen om die componenten van gezondheids-toestand te meten waarvan wordt gedacht dat ze het meest beïnvloed worden door fibromyalgie. Het instrument is ontwikkeld naar analogie van de Health Assessment Questionnaire (HAQ) en de Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS). Enkele items zijn uit deze twee vragenlijsten overgenomen. Tevens zijn er enkele vragen aan toegevoegd, die al eerder werden beschreven in descriptieve studies over fibromyalgie. De vragen hebben betrekking op de afgelopen week. FIQR: De Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR) is een gereviseerde versie van de FIQ. In deze versie is het scoresysteem vereenvoudigd ten opzichte van de oorspronkelijke FIQ. Deze gebruiksvriendelijke vragenlijst kan in minder dan 3 minuten worden ingevuld. Enkele vragen in elk van de FIQR-subdomeinen werden herformuleerd om het meer toepasbaar te maken voor beide geslachten van alle sociaaleconomische achtergronden.

Auteur(s) FIQ: Burckhardt C, Clark S, Bennett R (1991); FIQR: Bennett RM, et al. (2009); Nederlandse versie: Zijlstra TR, Taal E, van de Laar MA, Rasker JJ (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat