Fibromyalgia Impact Questionnaire

FIQ

De Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) is een instrument om de overall impact van fibromyalgie over een aantal dimensies te kwantificeren. Het betreft een assessment en evaluatie-instrument om de toestand van de patiënt, vooruitgang en uitkomst/ resultaat te meten. Het is ontworpen om die componenten van gezondheidstoestand te meten waarvan wordt gedacht dat ze het meest beïnvloed worden door fibromyalgie. Het instrument is ontwikkeld naar analogie van de Health Assessment Questionnaire (HAQ) en de Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS). Enkele items zijn uit deze twee vragenlijsten overgenomen. Tevens zijn er enkele vragen aan toegevoegd, die al eerder werden beschreven in descriptieve studies over fibromyalgie. De vragen hebben betrekking op de afgelopen week.

Auteur(s) Burckhardt C, Clark S, Bennett R (1991); Nederlandse versie: Pijn Kennis Centrum, academisch ziekenhuis Maastricht (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat