Flick Sign

Het Flick Sign wordt ook wel het wapperende handen teken genoemd. De patiënt wordt gevraagd wat hij doet als hij (vooral ’s nachts) veel last heeft. Als de patiënt antwoordt: 'wapperen met de handen', is de test positief.

Auteur(s) Pryse-Phillips WE (1984)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Perifeer zenuwstelsel, Zenuwstelsel en zintuigen