Focus on the Outcomes of Communication Under Six. De originele versie (50 items) en een verkorte versie (34 items)

FOCUS (34 EN 50 ITEM VERSIE)

FOCUS is een instrument waarmee logopedisten en ouders kunnen evalueren of een kind jonger dan zes jaar beter communiceert na een periode van logopedische behandeling. Gemeten wordt de communicatieve participatie van het kind, dit is de communicatie en interactie die het kind laat zien in dagelijkse situaties thuis, op school en in de omgeving. Er zijn twee versies, de originele versie (50 items) en een verkorte versie (34 items). Voor beide versies is er een variant voor ouders en voor de therapeut. De verandering in communicatieve participatie wordt berekend met behulp van de totaalscore.1,2,3 Het verdient de voorkeur om de verkorte versie te gebruiken, omdat deze minder belastend is voor de gebruiker.

Auteur(s) Thomas-Stonell NL, Oddson B, Robertson B, Rosenbaum P (2010); Nederlandse versie: Singer I, Zuiker R, Klatte I, Gerrits E (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Website https://flintbox.com/public/project/30968
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Participatie algemeen, Stem en spraakfuncties, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen