Freezing of Gait Questionnaire

FOGQ

De Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ) is een vragenlijst bestaande uit 6 items die betrekking hebben op het ‘freezing’-fenomeen en op het lopen. Waarbij freezing wordt gedefinieerd als een plotse en voorbijgaande onmogelijkheid om doelmatige stappen te genereren, optredend bij het starten of tijdens het draaien (gangblokkade). De vragenlijst meet de frequentie en de duur van freezing-episodes (ICF-niveau I) en beoordeelt ook de impact van de gangproblemen in het dagelijks leven (ICF-niveau II). In de nieuwe versie van 2008 (NFOG-Q) wordt ook een video gebruikt naast de vragenlijst.

Auteur(s) Giladi N, Shabtai H, Simon ES, Biran S, Tal J, Korczyn AD (1999); Nederlandse versie: Keus SHJ, et al. (2006)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen