Frenchay Arm Test

FAT

De Frenchay Arm Test (FAT) evalueert de handvaardigheid. Met de test wordt een indruk verkregen van de functionele mogelijkheden van de paretische arm/handfunctie. Voor de afname van de test worden een 8-tal benodigdheden gebruikt. De scoring vindt plaats op een binominale schaal (0-1). Een hoge score op de test komt overeen met een goede handvaardigheid.

Auteur(s) Heller A (1987); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Beroerte (2006)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Algemene taken en eisen, Bewegingssysteem
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen