Functiescore Enkelletsel

De Functiescore Enkelletsel is een door de hulpverlener in te vullen vragenlijst bestaande uit 5 items. De vragenlijst is ontwikkeld voor het in kaart brengen van de prognose van herstel na een enkeldistorsie op zowel stoornis- als op beperkingsniveau. Een hoge score (>40 punten) op de Functiescore Enkelletsel in de eerste dagen posttraumatisch komt overeen met een goede prognose (functieherstel binnen 2 weken). Een score beneden 40 duidt op een ernstig letsel, dat specifieke behandeling/begeleiding behoeft. Ter aanvulling op deze scorelijst kan een activiteitenschaal (bekend als Tegner Activity Score) gebruikt worden.

Auteur(s) de Bie R (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat