Functional Autonomy Measurement System

SMAF

De Functional Autonomy Measurement System (SMAF), oftewel Evaluatieschema van de Zelfredzaamheid, is een meetinstrument dat is ontwikkeld om beperkingen, gerelateerd aan 29 functies, met een 4-puntsschaal in kaart te brengen. Het doel van het meetinstrument is om de behoeften van de cliënt te evalueren door de beperkingen en handicaps te meten. De SMAF levert een semi-kwantitatieve evaluatie van de beperkingen van de cliënt en ook een schatting van de verkrijgbare materialen en sociale hulpbronnen die de beperkingen gedeeltelijk of geheel opheffen.

Auteur(s) Hébert R (1984)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Activiteiten, Algemene taken en eisen, Leren en toepassen van kennis, Mentale functies, Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen