Ganganalyselijst Nijmegen

GALN

De Ganganalyselijst Nijmegen (GALN) beoordeelt 5 fases van het gaan. Deze 5 fases zijn onderverdeeld in 13 items per zijde (totaal 26 items) om de afwijkende verschijnselen in het looppatroon te scoren. Elk item bevat een onderdeel van het looppatroon, waarbij de verschillende lichaamsdelen (romp, bekken, heup, knie, enkel) aan de hand van vragen beoordeeld worden. Met behulp van de GALN heeft de fysiotherapeut de mogelijkheid zijn ganganalyse systematisch en gestandaardiseerd te observeren en te beschrijven.

Auteur(s) Brunnekreef JJ, et al. (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Performance
Functies Bewegingssysteem
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat