Geriatric Depression Scale

GDS

De Geriatric Depression Scale (GDS) is een screeningsschaal voor depressie bij ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. Er zijn verschillende versies beschikbaar: de GDS-30, de GDS-15, de GDS-8 en verschillende versies van de GDS-4.1 Bij de GDS-30 en de GDS-15 is een scoringssleutel gegeven. Antwoorden die overeenkomen met de sleutel worden met één punt gescoord.

Auteur(s) Brink TL, et al. (1982), Yesavage JA, et al. (1983); Nederlandse versie: Bleeker JA (1985)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische stoornissen