Gezinsvragenlijst

GVL

Met de GVL kan de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald worden. Kenmerkend voor de GVL is dat het zich niet alleen richt op de ouder-kind relatie, het brengt ook de relatie tussen de ouders onderling en tussen het gezin en haar omgeving in beeld, alsmede het functioneren van het gezin als geheel. Het geeft aan waar het gezin mogelijk tekort schiet, wat de risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen. Tevens biedt het instrument aanknopingspunten om het gezinsfunctioneren op een effectieve manier bij te sturen. De test bestaat uit 5 subcategorieƫn: responsiviteit, communicatie, organisatie, partnerrelatie, sociaal netwerk. De totaalscore geeft geen aanwijzingen, aanwijzingen, duidelijke aanwijzingen of aanzienlijke aanwijzingen voor problematisch functioneren.

Auteur(s) van der Ploeg JD, Scholte EM (2008)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Persoonlijke factoren, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische en persoonlijkheidstoornissen, Psychische stoornissen