Global Perceived Effect / Globaal ervaren effectscore

GPE / GEE

Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: ‘In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?’ Indien de behandelaar tevens geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling kan de GPE met 2 items worden toegepast.

Auteur(s) Hudak PL, Wright JG (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen