Goal Attainment Scale

GAS

Goal Attainment Scaling (GAS) is een geïndividualiseerde evaluatiemethode. Er wordt op een ordinale 5-punt-schaal gescoord, waarmee het individuele behandeldoel van een persoon wordt vastgelegd en na afloop gescoord op het bereiken van dat behandeldoel. Goal Attainment Scaling is een manier van werken om vanuit algemene doelen tot concretere werkdoelen te komen, waardoor het plan beter georganiseerd wordt en de aandacht duidelijk gericht wordt op haalbare doelen. Daarbij kent deze methodiek een puntensysteem (rapportagepunten), waardoor inzicht kan worden verkregen in hoeverre een doel wel of niet, dan wel gedeeltelijk behaald wordt.

Auteur(s) Kiresuk TJ, Sherman RE (1968); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Overig
Functies Activiteiten, Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen