GRBAS (stem)beoordelingsinstrument

GRBAS

De GRBAS is een beoordelingsinstrument om de stemkwaliteit snel in kaart te brengen als onderdeel van het stemonderzoek door de logopedist of KNO arts. De stem wordt beoordeeld op de volgende stemkwaliteitsparameters: - ernst van de afwijking (G, grade) - ruwheid (R, roughness) - heesheid (B, breathiness) - stemzwakte (A, asthenic) - de gespannenheid van de stemgeving (S, strain). Iedere parameter wordt op een vierpuntsschaal beoordeeld van 0 tot 3.

Auteur(s) Hirano M (1981)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen