Groningen Activiteiten Restrictie Schaal

GARS

De Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS) is een instrument waarmee problemen met zelfredzaamheid op verzorgend en huishoudelijk gebied kunnen worden vastgesteld. Het betreft een unidimensionele, cumulatieve en sterk hiërarchische schaal. De twee dimensies van de GARS (Activiteiten van Dagelijks Leven [ADL] en beperkingen in Instrumentele of Huishoudelijke Activiteiten van Dagelijks Leven [HDL]) kunnen ook afzonderlijk worden ingezet. Met het instrument kan de ernst van een beperking in kaart worden gebracht, evenals veranderingen in beperking door de tijd, het kan differentiëren tussen niveaus van beperkingen, en het kan een rol spelen bij het bepalen van de behoefte aan professionele zorg. Het gaat bij de beantwoording van de vragen om wat de respondent kan en niet wat hij of zij feitelijk doet, waarbij het moment van invullen van de lijst het uitgangspunt is. Afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën (2, 3 of 4) worden verschillende varianten van de GARS gehanteerd, respectievelijk GARS-2, GARS-3 of GARS-4. De somscores variëren van 18 tot 72 (totale schaal) en hogere scores wijzen op meer beperkingen in dagelijkse activiteiten.

Auteur(s) Kempen GIJM, Doeglas DM, Suurmeijer ThPBM (1990)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Algemene taken en eisen, Huishouden, Mobiliteit/bewegen, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen