Groningse Sociale Beperkingenschaal versie 2

GSB-II

De Groningse Sociale Beperkingenschaal versie twee (GSB-II) is een semi-gestructureerd interview voor het beoordelen van beperkingen in sociaal (rol)functioneren. Er wordt naar een betrekkelijk groot aantal gedragingen gevraagd, wat leidt tot een oordeel over functioneren in acht sociale rollen, die elk verschillende dimensies omvatten. De normen van de referentiegroep (groep van ongeveer gelijke leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroep, sociale klasse als de respondent) worden in beschouwing genomen, evenals iemands daadwerkelijke gelegenheid/handelingsruimte om het gedrag uit te voeren. Doorslaggevend bij het bepalen van de beperkingen is de afwijking van geobserveerd gedrag ten opzichte van rolgedrag dat je zou verwachten van een gezond persoon in dezelfde omstandigheden. Hierbij gaat het om de frequentie, duur en ernst van de afwijking. Een aanvullend criterium voor bepalen van beperkingen is de wenselijkheid/noodzakelijkheid van (professionele) hulp. De vragen hebben betrekking op de vier weken voorafgaand aan het interview. De informatie voor het invullen is afkomstig van de patiƫnt zelf, een informant of van beiden, en wordt liefst aangevuld met eigen waarnemingen van de onderzoeker. Deze vormt zich op grond van alle ter beschikking staande informatie een oordeel over alle rollen en dimensies, waarbij hij uitgaat van in principe observeerbaar gedrag en de feitelijke consequenties daarvan. De GSB-II is in eerste instantie ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek, maar kan ook gebruikt worden bij het afnemen van een sociale anamnese in het kader van diagnostiek en evaluatie van behandeling en begeleiding in de medisch en psychosociale hulpverlening.

Auteur(s) Wiersma D, de Jong A, Kraaijkamp HJM, Ormel J (1990)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Huishouden, Maatschappelijk-sociaal leven, Opleiding, beroep/werk, economisch leven, Tussenmenselijke interacties en relaties, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen