Hamilton Rating Scale for Depression / Hamilton Depression Rating Scale

HAM-D / HRSD / HDRS

De Hamilton schaal bestaat oorspronkelijk uit 21 items. De scoring is gebaseerd op de eerste 17 items. Zij meet de mate van depressie voor, gedurende en na de behandeling. Zij kijkt naar lichamelijke- en gedragssymptomen die zijn voorgekomen in de afgelopen week. De onderwerpen van de items hebben onder andere betrekking op depressieve stemming, schuldgevoelens, retardatie, ziekte-inzichtverlies, suïcide en interesseverlies.

Auteur(s) Hamilton M (1960); Nederlandse versie: Dijkstra (1974), Bech P (1989), de Jonghe F (1994)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische stoornissen