Hamilton Rating Scale for Depression / Hamilton Depression Rating Scale

HAMD / HRSD / HDRS

De Hamilton schaal bestaat oorspronkelijk uit 17 items. De items meten de mate van depressie voor, gedurende en na de behandeling. De vragenlijst kijkt naar lichamelijke- en gedragssymptomen die zijn voorgekomen in de afgelopen week. De onderwerpen van de items hebben onder andere betrekking op depressieve stemming, schuldgevoelens, zelfdoding, slapeloosheid, werk en activiteiten, vertraging, onrust, psychische angst, lichamelijke angst, gastro-intestaniale symptomen, hypochondrie, gewichtsverlies en aandacht.

Auteur(s) Hamilton M (1960); Nederlandse versie: Dijkstra P (1974), Bech P, et al. (1986) en de Jonghe F (1994)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische stoornissen