Handknijpkrachtmeter / Hand-held dynamometer

HHD

Met behulp van een handknijpkrachtmeter / hand-held dynamometer kan de isometrische spierkracht van diverse spiergroepen bepaald worden. Vrijwel alle spiergroepen kunnen worden gemeten. De gebruiker kan de kracht (weergegeven in Newton, Kilopascal of Bar) van het apparaat aflezen. Er zijn apparaten waarmee de handknijpkracht wordt gemeten en apparaten die diverse spiergroepen meten. Het meten van de maximale handknijpkracht geeft een goede inschatting van de spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het lichaam. Middels spierkrachtmeting kan bepaald worden of de waarden bij een patiënt binnen de ‘normaal’ vallen of hoe spiergroepen zich onderling verhouden. Afname van de spierkracht kan een teken zijn van spierafbraak.

Auteur(s) Diverse ontwikkelaars
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Bewegingssysteem
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit, Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen, Spier- en peesaandoeningen