Het wonderlijke weer

Het doel van dit dictee is het signaleren van problemen in de spellingvaardigheid. Het is niet bedoeld als toets om de diagnose dyslexie te stellen. Het dictee maakt onderdeel uit van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, en bestaat uit 10 zinnen. De leerlingen krijgen het dictee en de voorafgaande instructie via een cd te horen en moeten de zinnen opschrijven. Het dictee differtieert naar schooltype.1 Het zinnendictee wordt in drie verschillende spreektempo's weergegeven, een langzame versie voor het Praktijkonderwijs (6 zinnen), een langzame versie voor het vmbo (8 zinnen) en een snellere voor het havo/vwo (10 zinnen).

Auteur(s) Werkgroep Protocol Dyslexie VO (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie
Functies Communicatie, Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen