Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score

HOOS

De HOOS is een vragenlijst voor het evalueren van symptomen en beperkingen bij patiënten met heupklachten. De vragenlijst bestaat uit 40 items die zijn onderverdeeld in vijf domeinen: symptomen (5 items), pijn (10 items), ADL (17 items), sport/vrije tijd (4 items) en kwaliteit van leven (4 items). De scoring wordt gedaan aan de hand van een 5-punts Likertschaal, waarbij een hogere score minder klachten weerspiegelt.

Auteur(s) Klässbo M (2003); Nederlandse versie: de Groot IB, et al. (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen