Hospital Anxiety and Depression Scale

HADS

De HADS meet kernklachten van angst en depressie zonder daarbij lichamelijke klachten te betrekken. Het is een korte vragenlijst, die gemakkelijk te gebruiken is. De schaal gaat in op gevoelens in de afgelopen vier weken en bestaat uit een angstschaal en een depressieschaal met beide 7 items. Hoe hoger een pat├źnt scoort op deze vragenlijst des te meer klachten hij/zij ervaart. Let op: Naast het tijdsbestek van vier weken bestaat er ook een versie die ingaat op de laatste week.

Auteur(s) Zigmond AS, Snaith RP (1983, 1992, 1994); Nederlandse versie: Pouwer F, Snoek FJ, van der Ploeg HM (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische stoornissen