Impact op Participatie en Autonomie

IPA

De 'Impact op Participatie en Autonomie (IPA)' is ontwikkeld om de door de patiënt ervaren problemen ten aanzien van autonomie en participatie in kaart te brengen. Met de IPA worden twee verschillende aspecten van participatie en autonomie geëvalueerd. Ten eerste wordt er gevraagd naar `belemmeringen in' 31 situaties verdeeld over acht deelgebieden van participatie (mobiliteit, zelfverzorging, bezigheden thuis en gezinsrol, financiële situatie, tijdsbesteding en ontspanning, sociale contacten, beroepsuitoefening, opleiding). Op een 5-punten Likert-schaal wordt aangegeven hoe goed/slecht deze activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Ten tweede kan bij elk deelgebied de respondent vervolgens via een algemene vraag aangeven in hoeverre hij/zij het als een probleem ervaart dat deze activiteiten minder goed uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is niet de mate van benodigde hulp(middelen) doorslaggevend, maar de mate van autonomie: in hoeverre kan men zelf bepalen waarin men participeert en hoe dit gebeurt. Hoge scores duiden op meer belemmeringen in participatie en autonomie of een grotere probleemervaring. In wetenschappelijk onderzoek kan de IPA gebruikt worden om de bestaande kennis te vergroten van de diversiteit van ervaren (belemmeringen in) participatie en autonomie, of om de effecten van de revalidatiebehandeling vast te leggen.

Auteur(s) Cardol M, de Haan RJ, van den Bos GAM, de Jong BA, de Groot IJM (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen