Incontinence Severity Index

ISI

De Incontinence Severity Index is ontwikkeld voor het vaststellen van ongewenst urineverlies. De vragenlijst bestaat uit 2 vragen nl. hoe vaak en hoeveel urineverlies optreedt. De indexwaarde kan vervolgens berekend worden op 4 niveaus en op 3 niveaus door de uitkomsten van de 2 vragen te vermenigvuldigen. Hoe hoger de score des te ernstiger is het urineverlies.

Auteur(s) Sandvik H, et al. (1993, 2000); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Stress (urine-)incontinentie (2011)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Urine-incontinentie, Urogenitaal