Individualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaire

INQoL

De INQoL beoordeelt de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiƫnten die lijden aan neuromusculaire aandoeningen. De 45 vragen zijn verdeeld in 3 domeinen: symptomen, impact op bepaalde levensdomeinen en behandelingseffecten. Een hogere score komt overeen met een grotere impact op de kwaliteit van leven.

Auteur(s) Rose M, et al. (2006); Nederlandse versie: Seesing FM, et al. (2015)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Kwaliteit van leven (KvL, QoL), Persoonlijke factoren, Sensorische functies en pijn, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Zenuwstelsel en zintuigen