Individually Prioritized Problem Assessment

IPPA

Het meetinstrument IPPA dient om de effectiviteit van een verstrekking van een hulpmiddel te beoordelen. Er wordt bekeken in welke mate de problemen die een activiteit oplevert, zijn opgelost door de verstrekking van een hulpmiddel. Het instrument bestaat uit twee interviews, één vóór de verstrekking van een hulpmiddel en één enkele maanden daarna. Tijdens het interview geeft de cliënt zelf aan bij welke dagelijkse bezigheden hij problemen ondervindt. De checklist van de IPPA geeft in zeven bereiken (persoonlijke verzorging, mobiliteit, vervoer, huishoudelijk werk, veiligheid, communicatie en ontspanning) voorbeelden van activiteiten die problemen geven in het dagelijkse leven. De Engelse versie en checklist bevatten ook nog het bereik 'leisure' (vrije tijdsbesteding) en 'role activities'.

Auteur(s) Wessels RD, et al. (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Overig, Vragenlijst
Functies Externe factoren (incl. hulpmiddelen)
Lichaamsregio's
Aandoeningen