Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen-MBO

IDAA-MBO

Het screeningsinstrument IDAA-mbo geeft aanwijzingen voor dyslexie en andere leerproblemen bij studenten in het mbo. Het doel is drieledig: 1) informatie geven over de ernst en de aard van de leesproblemen om mbo-studenten met vermeende dyslexie te signaleren, zodat daarna in overleg met de student nader diagnostisch onderzoek kan plaatsvinden; 2) informatie geven over het samengaan van leesproblemen met problemen in twee andere domeinen, te weten woordenschat en rekenen, om zo eventuele meervoudigheid van de leerproblemen aan te kunnen tonen. 3) een bijdrage leveren aan gegevens die nodig zijn voor nader diagnostisch onderzoek naar dyslexie (en eventuele bijkomende problemen) en het nemen van remediƫrende en ondersteunende maatregelen binnen het mbo.

Auteur(s) Bekebrede JI, et al. (2010)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Leren en toepassen van kennis, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen