International Physical Activity Questionnaire / Internationale Vragenlijst in verband met Fysieke Activiteiten

IPAQ

De vragenlijst wordt gebruikt voor het inschatten van het fysieke activiteitniveau. De vragenlijst bestaat uit 31 vragen verdeeld over 5 deelgebieden. Een hogere score overeen komt met een fysiek zwaardere activiteit.

Auteur(s) International consensus group (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel