Irrational Beliefs Inventory-50

IBI-50

De Irrational Beliefs Inventory-50 (IBI-50) is een bewerking van gedeeltes uit de Irrational Beliefs Test (Jones, 1968) en de Rational Behavior Inventory (Shorkey en Whiteman, 1977) en bestaat uit 50 items onderverdeeld in 5 dimensies, te weten: piekeren, rigiditeit, behoefte aan waardering, externe controle en probleemvermijding. De 5 subschalen kunnen onderling worden gescoord, maar er kan ook een totaalscore berekend worden om de mate van irrationeel denken te kwantificeren. De IBI-50 is ontwikkeld uit itempools van de Irrational Beliefs Test (IBT) en de Rational Behavior Inventory (RBI).

Auteur(s) Koopmans PC, et al. (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen