Job Content Questionnaire

JCQ

De JCQ richt zich vooral op de sociologische en psychologische aspecten van arbeid en organisatie. Er wordt rekening gehouden met objectieve sociologische omgevingsfactoren die invloed hebben op het individuele welzijn en gedrag van de werknemer. De JCQ meet de volgende 5 gebieden: psychologische eisen en mentale werkhoeveelheid, beslissingsruimte, sociale ondersteuning, fysieke eisen en baanonzekerheid. De eerste drie gebieden meten de stress-gerelateerde risico’s van het werk en het actieve of passieve gedrag in relatie tot het werk. De laatste 2 gebieden brengen andere inhoudelijke aspecten van het werk in kaart. Er bestaan twee verschillende versies van de JCQ, namelijk een standaard 27-itemlijst en een meer uitgebreide 49-itemlijst.

Auteur(s) Karasek RA (1985); Nederlandse versie: Houtman I (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen